انتخاب مدیر عامل شرکت رادشیر در همایش مدیران برتر صنعت آب کشور

 

انتخاب مدیر عامل شرکت رادشیر در همایش مدیران برتر صنعت آب کشور


انتخاب مدیریت عامل شرکت صنعتی رادشیر در همایش مدیران برتر صنعت آب کشور برگ افتخاری دیگر در سابقه درخشان این شرکت خواهد بود .